ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)
จำนวนการเปิดอ่าน 590
คะแนนเอกสาร

ปกติรูปแบบวันที่ ของ Oracle จะจัดตามรูปแบบของภาษาที่เลือกใช้ ตอนติดตั้ง ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทย มันจะออกมาแนวๆ นี้

31 ธ.ค. 2014

คงจะเอาไปใช้อะไรไม่ได้ นอกจากจะเอาไปแสดงผลอย่างเดียว -_-*

ถ้าต้องการจะให้มันเป็นรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องไปจัด format ทุกครั้งสามารถใช้คำสั่งนี้ได้

alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'

เอาใส่หลังจาก connect ฐานข้อมูลเลยก็ได้ คราวนี้รูปแบบวันที่ ก็จะได้ออกมาแบบนี้ (ซึ่งสามารถเอาไปทำอะไรได้มากกว่าตอนแรก)

2014-12-31 06:39:40
User : 0 Render : 0.012099