ขออภัย เว็บกำลังปรับปรุง (อีกแล้ว)

ที่มา , อ้างถึง , แหล่งข้อมูล

จำนวนการเปิดอ่าน 716
คะแนนเอกสาร

package nodejs ยังไม่มี repo บน wheezy (แต่รู้สึกว่าจะมีใน ubuntu แล้วล่ะมั้ง) ดังนั้น เวลาติดตั้งจึงมีขั้นตอนยุ่งยากกว่า การใช้ apt-get นิดหน่อย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป วิธีติดตั้ง มีขั้นตอนแค่นี้

ติดตั้ง package สำหรับ compile source ก่อน

apt-get install python g++ make checkinstall fakeroot

จากนั้น ก็เริ่มโหลด source ล่าสุดของ nodejs และ compile source ด้วยชุดคำสั่งแบบนี้

wget -N http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz
tar xzvf node-latest.tar.gz && cd node-v*
./configure
fakeroot checkinstall -y --install=no --pkgversion $(echo $(pwd) | sed -n -re's/.+node-v(.+)$/\1/p') make -j$(($(nproc)+1)) install

สุดท้าย ก็ติดตั้ง ด้วยคำสั่งนี้

dpkg -i node_*

มันก็จะได้ผลลัพธ์ แบบนี้

image

เป็นอันเรียบร้อย

User : 0 Render : 0.012533